Algemene voorwaarden

Mondygo en Mondygo.nl zijn handelsnamen van Mondygo Travel Service b.v. gevestigd te Haarlem aan de Kruisstraat 28 (2011 PZ). Onze organisatie is deelnemer aan de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR nr. 3472) (www.sgr.nl) en lid van het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen (ANVR nr. 4483) (www.anvr.nl).

Definities en toepassingsgebied

De volgende definities hebben zowel in het enkelvoud als in het meervoud dezelfde betekenis.

'Algemene Voorwaarden' betekent deze algemene voorwaarden voor boekingen die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd.

'Dienst' betekent een op de Website aangeboden dienst, zoals het boeken van vervoersdiensten, accommodatiediensten, autoverhuurdiensten, pakketreizen en verzekeringen.

'Dienstverlener' betekent een leverancier van diensten, zoals een luchtvaartmaatschappij, accommodatie, touroperator, autoverhuurbedrijf of verzekeringsmaatschappij.

'Klant' betekent een Klant die een of meer van de op de website aangeboden diensten reserveert en/of boekt.

'Regels en Beperkingen' betekent de bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn op de relatie met de dienstverlener met wie de Klant een afzonderlijk contract heeft gesloten.

'Website' betekent www.mondygo.nl.

Introductie

Mondygo is een online reisagent die via haar Website op naam van de Klant boekingen maakt voor losse accommodaties, pakketreizen en/of samengestelde reizen bestaande uit minimaal verblijf plus vliegtickets en optioneel inclusief huurauto’s en/of transfers. Mondygo is zelf uitdrukkelijk geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst van Opdracht. Mondygo treedt niet op als reisorganisator/touroperator.

U kunt via Mondygo één of meer boekingen tegelijkertijd doen. Mondygo attendeert u erop dat, ongeacht de diversiteit aan eventuele boekingen, iedere boeking een separate boeking is. Boekingen resulteren uitdrukkelijk alleen in een (pakket)reisovereenkomst en de daarbij behorende wettelijke bepalingen indien voldaan wordt aan alle in de bovenvermelde samenvatting gespecificeerde kenmerken van een pakketreis.

Mondygo is als reisagent niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via haar Website gereserveerde Diensten. Daarnaast kan Mondygo niet instaan voor de kwaliteit of betrouwbaarheid van de gereserveerde Diensten, noch op een goede aansluiting tussen de diverse onderdelen van de gereserveerde Diensten. Op deze Diensten zijn de voorwaarden van de betrokken Dienstverlener van toepassing. Deze voorwaarden kunt u rechtstreeks bij de Dienstverlener verkrijgen.

De hiernavolgende bepalingen, zijn van toepassing op alle Diensten die Mondygo aanbiedt. De Klant aanvaardt deze Algemene Voorwaarden (tezamen met het Privacy Statement en de Disclaimer) als onderdeel van het boekingsproces – nadat de Klant de gelegenheid gehad heeft de voorwaarden te lezen, printen en/of op te slaan. Er komt geen overeenkomst tussen Mondygo en de Klant tot stand als de Opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden (tezamen met het Privacy Statement en de Disclaimer) niet expliciet heeft aanvaard.

Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepassingsgebied
Artikel 2 Algemeen
Artikel 3 Standaard pakketreizen
Artikel 4 Samengestelde reizen
Artikel 5 Boeken van een samengestelde reis
Artikel 6 Financiële voorwaarden en betaalprocedures
Artikel 7 Klantenservice en klachtenafhandeling
Artikel 8 Aansprakelijkheid Mondygo Travel Service b.v
Artikel 9 Disclaimer
Artikel 10 Toepasselijk recht
Artikel 11 Slotbepalingen

Artikel 1. Toepassingsgebied

Mondygo biedt de mogelijkheid reisdiensten te boeken op de site. Mondygo handelt namens en in naam van verschillende Dienstverleners van accommodatie en/of vervoersdiensten en touroperators. De algemene boekings- en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het aanbieden en leveren van de Diensten.

De Algemene Voorwaarden voor boekingen kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving door Mondygo worden aangepast, hoewel dergelijke aanpassingen niet van toepassing zijn op boekingen die reeds zijn aanvaard door Mondygo namens de betrokken Dienstverlener(s). Het is derhalve van essentieel belang dat de Klant deze Algemene Voorwaarden leest op het moment dat hij/zij zijn/haar bestelling plaatst en er een exemplaar van opslaat of afdrukt teneinde op de hoogte te zijn van de van kracht zijnde bepalingen. De Algemene Voorwaarden zijn te verkrijgen via www.mondygo.nl/voorwaarden of op te vragen middels een email naar [email protected].

Artikel 2. Algemeen

2.1 Prijzen

De prijs van de Diensten is die zoals gepubliceerd op de Website, behalve in het geval dat er duidelijk sprake is van een fout. Prijzen kunnen op elk moment worden gewijzigd, maar die wijzigingen hebben geen invloed op boekingen die al zijn geaccepteerd. Ondanks het feit dat Mondygo zijn uiterste best doet kunnen sommige Diensten die zijn vermeld op de Website onjuist zijn geprijsd en Mondygo is niet verplicht om Diensten te verlenen aan een Klant tegen een onjuiste (lagere) prijs, zelfs niet nadat de Klanten de bevestiging van hun boeking is toegestuurd.

De Klant wordt gewezen op het feit dat de plaatselijke autoriteiten van bepaalde landen bepaalde aanvullende belastingen kunnen opleggen (toeristenbelasting, etc), die ter plaatse dienen te worden voldaan. Uitsluitend de Klant is aansprakelijk voor het betalen van dergelijke aanvullende belastingen.

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn prijzen exclusief verzekering, luchtvaartdiensten, (extra) bagage, vervoer van de luchthaven naar de accommodatie, visa en vaccinatiekosten of eventuele persoonlijke kosten (wasservice, telefoon, dranken, roomservice, fooi, etc), alsmede exclusief excursies of gebruik van sportfaciliteiten, of meer in het algemeen alle niet uitdrukkelijk in de reserveringsbevestiging genoemde kosten.

2.2 Foto’s en illustraties

Mondygo spant zich tot het uiterste in om foto's en illustraties te verstrekken die de Klant een beeld geven van de aangeboden Diensten. Het doel van deze foto's en illustraties is de Klant een indruk te geven van het niveau van de accommodatie of de mate van comfort, en ze mogen niet worden opgevat als een toezegging die verder strekt dan dit doel.

2.3 Kaarten

Hoewel bij het plaatsen van de accommodaties op de topografische kaart grote zorgvuldigheid in acht is genomen, kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten in de plaatsing van accommodaties op de topografische kaart. Hier geldt voor de consument een zelfstandige onderzoekplicht ter zake van de officiële publicaties van de touroperator elders op het internet en elders in brochures.

2.4 Verzekeringen

Houdt u er rekening mee, dat bij de gepubliceerde prijzen geen annuleringsverzekering resp. reisverzekering is inbegrepen. Als u voor aanvang van de reis van uw reis afziet, ontstaan er kosten. Bij afbreken van de reis kunnen er extra kosten voor de terugreis en andere meerkosten ontstaan. Daarom is het afsluiten van een reis- en annuleringsverzekering aan te raden.

2.5 Geen bedenktijd

Wij attenderen u er op dat u bij boeking een definitieve overeenkomst aangaat. U hebt nadat u hebt geboekt geen herroepingsrecht. De zogenoemde bedenktijd waarvan sprake is bij een reguliere ‘koop op afstand’, is niet van toepassing op de Dienstverlening van Mondygo.nl. Vanaf het moment dat de Klant op ‘betalen en bevestigen’ drukt, is de boeking definitief. Indien de Klant niet betaalt en/of na boeking en betaling afziet van de boeking, dan zijn annuleringsvoorwaarden van toepassing.

Artikel 3. Standaard pakketreizen

3.1 Definitie van een standaard pakketreis

Standaard pakketreizen voldoen aan de volgende kenmerken:

Een pakketreis bestaande uit ten minste een vluchtonderdeel en een verblijfsonderdeel, veelal in combinatie met een transfer.
Een pakketreis op Mondygo.nl wordt uitsluitend aangeboden door de tour operators: Altours, Arke, Corendon, DeJongIntra, Ecamp, Floow Travel, Holland International, ID Riva Tours, Isropa, Kids World Club, Neckermann, Primavera Reizen, Robinson, SkyTours, Sunair en Vrijuit.
De reissom voor vlucht en verblijf wordt als totaalprijs getoond en is niet als aparte onderdelen te boeken.

Door Mondygo gefaciliteerde boekingen bij Booking.com, Ryanair, Easyjet en alle andere op Mondygo.nl aangeboden luchtvaartmaatschappijen worden expliciet niet als pakketreizen gekenmerkt.
De reis valt onder de ANVR Reis- en Boekingsvoorwaarden*
De reis valt onder de dekking van de SGR*.
De reis valt onder de dekking van het Calamiteitenfonds*.

* met uitzondering van Altours.

3.2 Voorwaarden van een standaard pakketreis

Indien u een reservering maakt, betekent dit dat u akkoord gaat met de ANVR Reis- en Boekingsvoorwaarden en de voorwaarden van Mondygo. Het is daarom belangrijk dat u deze voorwaarden goed heeft gelezen alvorens de boeking te maken. Mondygo gaat er, indien u een verzekering heeft afgesloten, vanuit dat u op de hoogte bent van de verzekeringsvoorwaarden. Daarnaast gaat Mondygo ervan uit dat u de reisinformatie op de website en in de bevestiging heeft gelezen. Hieronder vindt u de verschillende voorwaarden die Mondygo hanteert.

3.3 Reserveren van een standaard pakketreis

Op het moment dat u alle gegevens heeft doorgegeven en akkoord bent gegaan met de voorwaarden beschouwt Mondygo dit als een definitieve boeking. Bij wijzigingen en annuleringen worden de ANVR-voorwaarden gehanteerd. Ook een boeking op aanvraag beschouwt Mondygo als een definitieve boeking.

3.4 Stichting Garantiefonds Reisgelden

Mondygo is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde standaard pakketreizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

3.6. Aanvullende informatie

Indien u wilt nagaan of een specifieke vakantie is geclassificeerd als standaard pakketreis dan kunt hieromtrent informatie opvragen via de Mondygo klantenservice.

Artikel 4. Samengestelde reizen

4.1. Definitie van een samengestelde reis

Samengestelde reizen zijn opgebouwd uit ten minste een luchtvervoerdienst en een accommodatiedienst, waarbij deze onderdelen ook als losse componenten op de Website en/of direct bij de leverancier van de desbetreffende dienst(en) te boeken is.

4.2. Onderdelen van een samengestelde reis

Mondygo exploiteert de Website die fungeert als een bemiddelaar tussen de Klant en de Dienstverleners met betrekking tot het aanbieden en leveren van Diensten. Het doel van het onderhavige artikel is gegevens te verstrekken over de Diensten van de Dienstverleners ter informatie van de Klant. Deze details zijn niet uitputtend en vervangen niet de Regels en Beperkingen van de Dienstverleners. In het geval van een geschil of tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de Regels en Beperkingen prevaleren de Regels en Beperkingen.

Behalve indien juridische eisen anders voorschrijven kunnen deze gegevens niet leiden tot enige binding of aansprakelijkheid van de kant van Mondygo.nl.

4.3. Luchtvervoerdiensten

Luchtvervoersdiensten kunnen als onderdeel van een samengestelde reis worden aangeboden en zijn onderworpen aan de Regels en Beperkingen (met inbegrip van de vervoersvoorwaarden, tariefregels en beperkingen) van de Dienstverlener. De Regels en Beperkingen kunnen beperkingen en/of kosten inhouden voor annuleringen en wijzigingen.

4.3.1. Algemene voorwaarden luchtvervoer

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant te voldoen aan de instructies van de luchtvaartmaatschappijen, in het bijzonder met betrekking tot inchecktijden. Geadviseerd wordt voor het inchecken ten minste drie uur van tevoren aanwezig te zijn voor het vertrek van internationale vluchten. De Klant wordt gewezen op de noodzaak voldoende tijd in acht te nemen en rekening te houden met mogelijke vertragingen van reizen met een aansluitende vlucht, in het bijzonder wanneer dit gepaard gaat met vervoer naar een andere luchthaven.

De vluchttijden worden vermeld in het 24-uurssysteem en de vertrektijden zijn gebaseerd op de tijdzones op de vertreklocatie van de van toepassing zijnde vluchten en kunnen variëren, afhankelijk van de vluchtschema's, het type vliegtuig, weersomstandigheden enz. Alle vermeldingen van de tijd waarin daadwerkelijk wordt gevlogen, zijn exclusief de tijd op de grond tijdens tussenstops tijdens de vlucht of als moet worden overgestapt. Deze gelden derhalve uitsluitend als richtlijn en zijn onderworpen aan wijzigingen en bevestigingen.

Voor retourvluchten is het vaak verplicht de retourvlucht bij de luchtvaartmaatschappij te herbevestigen (niet later dan 72 uur voor de beoogde datum van de vlucht). Het is de verantwoordelijkheid van de Klant zijn/haar retourvlucht te herbevestigen.

Mondygo herinnert de Klant eraan dat indien hij/zij een retourvlucht boekt en geen gebruik maakt van de heenvlucht, de luchtvaartmaatschappij de retourvlucht annuleert. De vlucht wordt niet gerestitueerd. Dit geldt ook als de Klant de retourvlucht niet neemt en als de Klant helemaal geen gebruik maakt van het ticket. Vluchtcoupons moeten worden gebruikt in de juiste volgorde.

In het geval van speciale vluchten of chartervluchten worden de naam van de luchtvaartmaatschappij, de vliegschema's, de typen vliegtuigen, de reisroute en mogelijke tussenstops slechts genoemd als indicatie voor de heen- en retourvluchten van de reis. Deze vluchten, typen vliegtuigen en vluchtnummers kunnen worden gewijzigd en tijden kunnen in overeenstemming met de Regels en Beperkingen van een Dienstverlener tot 24 uur worden verschoven, zelfs na bevestiging. Sommige luchtvaartmaatschappijen kunnen extra kosten in rekening brengen voor maaltijden, bagage, voorkeurszitplaatsen etc. Alle gegevens over tarieven die u ziet op de Website zijn uitsluitend ter informatie en kunnen te allen tijde worden gewijzigd door de luchtvaartmaatschappijen.

De Klant wordt eraan herinnerd dat luchtvaartmaatschappijen soms zwangere vrouwen weigeren als naar beoordeling van de luchtvaartmaatschappij het vergevorderde stadium van de zwangerschap een risico meebrengt van een vroegtijdige bevalling tijdens de vlucht. Neem in geval van twijfel altijd contact op met de luchtvaartmaatschappij of met de klantenservice van Mondygo.

Luchtvaartmaatschappijen bepalen dat kinderen die op de retourdatum ouder zijn dan 2 jaar een retourticket dienen te hebben tegen kindertarief. Kosten die worden gemaakt als gevolg van het niet naleven door de Klant van deze regel komen niet voor restitutie in aanmerking. Kinderen jonger dan 2 jaar krijgen geen eigen stoel toegewezen in het vliegtuig, tenzij voor dat kind een stoel tegen kindertarief is geboekt.

Kinderen jonger dan 14 jaar zonder begeleiding worden niet vervoerd.

4.3.2. Gecombineerde tickets enkele reis

Mondygo kan Klanten de mogelijkheid bieden om in plaats van een retourticket een combinatie van twee tickets enkele reis te boeken. Twee tickets enkele reis kunnen een grotere keuze aan vluchten bieden die vaak goedkoper zijn en kunnen worden gecombineerd bij de dezelfde luchtvaartmaatschappij of bij verschillende luchtvaartmaatschappijen.

In tegenstelling tot retourtickets is elk ticket enkele reis onderworpen aan eigen regels, beperkingen en kosten. Als een van deze vluchten wordt gewijzigd door de luchtvaartmaatschappij (bijvoorbeeld annulering of een wijziging van vluchtschema) waardoor de Klant de andere vlucht moet wijzigen dan is de Klant aansprakelijk voor eventuele kosten voor het wijzigen van die andere vlucht.

4.3.3. Administratieve en/of gezondheidsvoorschriften

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant zich te informeren over mogelijke voorschriften met betrekking tot politie, douane- en gezondheid voor zijn / haar reis, zoals paspoort, nationale identiteitskaart, ouderlijke toestemming, visa, medische verklaringen, vaccinatieverklaringen, etc.

Voor de meeste bestemmingen aangeboden op de Website is een geldig paspoort of identiteitskaart vereist. De immigratiedienst van sommige landen bepaalt dat een paspoort geldig dient te zijn voor een minimumperiode na binnenkomst van het desbetreffende land, meestal een periode van 6 maanden. Als het paspoort van een Klant minder dan een jaar geldig is, raden we de Klant aan om de eisen van het land van bestemming te controleren voor hij/zij definitieve reisplannen maakt.

De naam op het paspoort moet overeenkomen met de naam op het ticket omdat de Klant anders niet mag reizen. Let op: het verkrijgen van een visum kan vaak enige tijd in beslag nemen en wij raden Klanten dus aan om het ruim op tijd aan te vragen. Mondygo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor Klanten die niet beschikken over de juiste reisdocumenten. Klanten moeten er ook voor zorgen dat ze voor aanvang van de reis op de hoogte zijn van alle eventuele wijzigingen van de visumplicht. De Klant is verantwoordelijk voor de naleving van alle eisen die nodig zijn voor de uitvoering van de reis. Mondygo is niet verantwoordelijk voor de spoedige verstrekking of ontvangst van de benodigde visa en andere reisdocumenten.

Voor minderjarigen kunnen ook speciale formaliteiten gelden. Het is derhalve de verantwoordelijkheid van de Klant om voorafgaand aan zijn/haar vertrek de consulaten en ambassades te raadplegen van de landen die worden bezocht of waar doorheen wordt gereisd, teneinde zich te informeren over mogelijke administratieve of medische formaliteiten die dienen te worden uitgevoerd/nageleefd.

Mogelijke consequenties van het niet naleven door de Klant van administratieve en medische voorschriften, zoals het niet in staat zijn op de aangegeven datum te vertrekken, zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant.

Alle reizigers die onder het Visa Waiver Program (VWP) de Verenigde Staten willen ingaan of willen doorreizen moeten toestemming vragen om te reizen met gebruikmaking van het Electronic System for Travel Authorisation (ESTA). Zorg dat u voldoende tijd neemt om een ESTA aan te vragen. We raden u aan een dergelijke aanvraag ten minste 72 uur voor vertrek te doen. Voor meer informatie gaat u naar de website van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid: https://esta.cbp.dhs.gov.

Een aantal regeringen voert nieuwe voorschriften in die luchtvaartmaatschappijen verplichten persoonlijke gegevens te verstrekken over alle passagiers in hun vliegtuigen. De gegevens worden op de luchthaven verzameld wanneer een Klant incheckt of in sommige gevallen wanneer de Klant boekt. Daarom raden we de Klant aan extra tijd voor het inchecken uit te trekken.

4.3.4. Speciale tarieven

Er zijn vliegroutes die worden aangeboden tegen speciale tarieven die wel de beste prijs bieden maar niet noodzakelijkerwijs de meest directe route nemen. Voor sommige routes moet onderweg op een ander vliegtuig worden overgestapt. Een vlucht die als direct wordt beschreven is een vlucht waarvoor tijdens de reis niet hoeft te worden overgestapt op een ander vliegtuig maar er kunnen onderweg wel tussenstops zijn ingelast om te tanken of om passagiers in of uit te laten stappen.

Veel luchtvaartmaatschappijen - maar niet alle - bieden speciale tarieven voor kinderen jonger dan 12 jaar. Deze kortingen zijn afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij en de desbetreffende vlucht, de beschikbaarheid van stoelen en de leeftijd van de passagier.

Airmiles en vouchers van klantenprogramma's kunnen niet worden gebruikt bij het boeken van vluchten via de Website.

4.3.5. Aansprakelijkheid

De Klant wordt eraan herinnerd dat de aansprakelijkheid van luchtvaartmaatschappijen voor overlijden, persoonlijk letsel en voor andere schade normaliter wordt beperkt door het nationale recht of door een internationaal verdrag voor luchtvervoer, of door de eigen Regels en Beperkingen van de luchtvaartmaatschappij.

4.3.6. Elektronisch ticket

Een elektronisch ticket is een ticket zonder fysieke vorm. Een afdruk van het E-ticket of een elektronisch opgeslagen E-ticket moet op verzoek kunnen worden getoond.

4.3.7. Online inchecken

Voor de meeste luchtvaartmaatschappijen is het mogelijk of zelfs verplicht om online in te checken.
Raadpleeg de site van desbetreffende luchtvaartmaatschappijen voor de regelgeving en mogelijkheden. Op Mondygo.nl/FAQ treft u een overzicht met linkjes naar de websites van de verschillende luchtvaartmaatschappijen.

4.3.8. Bagage

Bagageregels verschillen per luchtvaartmaatschappij. Op Mondygo.nl/FAQ treft u een overzicht met linkjes naar de websites van de verschillende luchtvaartmaatschappijen, waar u de actuele informatie en kostenoverzicht kunt terugvinden.

4.3.9. Vervangende passagiers

Lowcost luchtvaartmaatschappijen accepteren geen vervangende passagiers.

Voor chartervluchten, geboekt via een Touroperator, kunnen met uitzondering van de hoofdboeker een in-de-plaats stelling voor medereizigers worden aangevraagd. Dit dient ten minste 7 dagen voor vertrek te worden aangevraagd. De hieruit voortvloeiende kosten zijn op aanvraag en afhankelijk van de leverancier. 

4.3.10. Uitvoerende luchtvaartmaatschappijen

De Klant wordt erop gewezen dat de vluchten die zijn geboekt bij een luchtvaartmaatschappij in sommige gevallen kunnen worden uitgevoerd door een andere luchtvaartmaatschappij. U kunt de gegevens van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij, indien afwijkend, vinden op de Website.

4.3.11. Annulering en wijziging

Om een boeking te wijzigen moet meestal de oorspronkelijke boeking worden geannuleerd, hetgeen vergoedingen en/of kosten opgelegd door de Dienstverleners met zich mee kan brengen. Deze kosten kunnen oplopen tot het volledige bedrag van de geboekte reis, en de Klant moeten de kosten van een nieuwe boeking betalen.

4.4. Accommodatiediensten

Accommodatie wordt aangeboden als losse accommodatie, als onderdeel van een samengestelde reis aangeboden of als onderdeel van een standaard pakketreis.

Indien de accommodatie als onderdeel van een samengestelde reis wordt aangeboden door een van de tour operators Arke, Corendon, DeJongIntra, Ecamp, Floow Travel, Holland International, ID Riva Tours, Isropa, Kids World Club, Neckermann, Primavera Reizen, Robinson, SkyTours, Sunair of Vrijuit dan zijn op de accommodatiedienst(en) de ANVR boekingsvoorwaarden alsmede de SGR garantieregeling van toepassing.

Indien de accommodatie wordt aangeboden door een aanbieder die niet bovenstaand wordt vermeld, dan vallen diens diensten onder de Bijzondere Voorwaarden van de Dienstverlener die de accommodatie aanbiedt.

Klanten die hun reservering niet annuleren of wijzigen vóór de beleidsperiode voor annulering die van toepassing is op de accommodatie en die per accommodatie kan verschillen voorafgaand aan de dag van aankomst wordt de kosten in rekening gebracht zoals weergegeven in de Regels en Beperkingen voor de verblijfreservering. Klanten moeten er rekening mee houden dat sommige accommodaties geen wijzigingen of annuleringen van reserveringen toestaan nadat ze zijn gemaakt, en deze beperkingen vindt u terug in de voorwaarden van de accommodatieleverancier.

4.4.1. Het gebruik van de accommodatie

De Klant wordt eraan herinnerd dat accommodaties in het algemeen beschikbaar zijn vanaf 14.00 uur en voor 12.00 uur dienen te worden verlaten, ongeacht de aankomst- of vertrektijd van het gebruikte vervoer.

4.4.2. Duur van de reis

De dag van vertrek en de dag van terugkeer behoren tot de duur van de reis. De eerste dag en de laatste dag worden in het algemeen aan vervoer besteed. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien, als gevolg van de door de luchtvaartmaatschappijen of een andere vervoerder gehanteerde schema’s, de eerste en/of laatste nacht worden verkort door een late aankomst of een vroeg vertrek, er geen restitutie plaatsvindt.

4.4.3. Classificatie

De indicatie van het comfortniveau dat in de beschrijvingen op de Website wordt toegekend aan accommodaties komt overeen met een classificatie op basis van lokale standaarden in het land van verblijf, wat derhalve kan afwijken van Nederlandse normen. Deze classificatie wordt slechts ter indicatie verstrekt. Het kan gebeuren dat, om technische redenen, om redenen van overmacht of door toedoen van een derde, de oorspronkelijk geboekte accommodatie wordt vervangen door een accommodatie van dezelfde categorie die gelijkwaardige diensten levert.

4.4.4. Verzorging/Maaltijden

Indien maaltijden deel uitmaken van het vakantiearrangement hangt het aantal maaltijden af van het aantal overnachtingen. De volgende verzorgingstypes kunnen geboekt worden:

Ultra All Inclusive - normaliter inclusief ontbijt, lunch, diner en alle (lokale en internationale) alcoholische en non-alcoholische dranken.
All Inclusive - normaliter inclusief ontbijt, lunch, diner en alle ‘lokale’ alcoholische en non-alcoholische dranken, zoals frisdranken, bier en wijn. Voor internationale alcoholische dranken dient in sommige gevallen een toeslag betaald te worden.
Volpension - normaliter inclusief ontbijt, lunch en diner.
Halfpension - normaliter inclusief ontbijt en ofwel lunch of diner, afhankelijk van het arrangement.
Logies en ontbijt - normaliter inclusief ontbijt.
Logies – normaliter alleen verblijf.

Voor de specifieke invulling van een verzorging dient de Klant de productomschrijving en voorwaarden van de Dienstleverancier te raadplegen.

De Klant wordt eraan herinnerd dat, tenzij dit anders is beschreven op de Website, dranken niet bij maaltijden zijn inbegrepen. Indien er geen veilig drinkwater voorhanden is, draagt de Klant zelf de kosten van het kopen van gebotteld water. Op de dag van vertrek kan na uitcheck doorgaans geen gebruik meer worden gemaakt van geboekte verzorgingstype(s).

Aan ouders wordt aangeraden om speciale voeding voor hun baby mee te brengen aangezien dit ter plaatse niet altijd voorhanden is.

4.4.5. Belastingen

De lokale autoriteiten van bepaalde landen kunnen aanvullende belastingen opleggen (toeristenbelasting, etc.) die ter plaatse dienen te worden voldaan. Uitsluitend de Klant is aansprakelijk voor het betalen van dergelijke aanvullende belastingen.

4.4.6. Annulering en/of wijziging

Verzoeken tot annulering en/of wijziging van een reis door de Klant (uitsluitend door de hoofdboeker) kunnen worden ingediend per telefoon door de klantenservice van Mondygo.nl te bellen naar 088 - 28 48 652. Tevens zullen wij de Klant verzoeken de opdracht tot annuleren schriftelijk te bevestigen door middel van het sturen van een e-mail naar [email protected]. Dergelijke verzoeken zullen worden behandeld namens de betrokken Dienstverleners.

In geval van annulering en/of wijziging gelden de voorwaarden van de Dienstleverancier van de accommodatiediensten. Naast de eventuele wijzigings- en annuleringskosten van de Dienstleverancier, zoals deze in diens boekingsvoorwaarden zijn opgenomen, is Mondygo gerechtigd tot het bij de Klant in rekening brengen van annuleringskosten met een maximum van €100.

Afwijkende annuleringskosten:

Op losse accommodaties en samengestelde reizen waarvan de accommodatie is geboekt bij een van de in Artikel 4.4 genoemde tour operators, zijn de ANVR annuleringsvoorwaarden van toepassing. Conform deze voorwaarden zijn naast eventueel verschuldigde boekingskosten aan Mondygo de de volgende annuleringskosten verschuldigd aan de Dienstenleverancier:

Tot 42 dagen voor aanvang reis:

aanbetaling

Vanaf 42 dagen (incl.) tot 28 dagen(excl.) voor aanvang reis

60% van de accommodatiekosten

Vanaf 28 dagen (incl.) tot de vertrekdag

90% van de accommodatiekosten

Bij annulering op vertrekdag of later

volledige accommodatiekosten

4.5. Autoverhuur diensten

De autoverhuurdiensten worden als bijboeking van een pakketreis of samengestelde reis aangeboden. Deze Diensten vallen onder de bijzondere voorwaarden van Sunny Cars. Deze voorwaarden kunt u vinden via Mondygo.nl/FAQ of op www.sunnycars.nl.

4.5.1. Betalingsprocedures en borg

Mondygo benadrukt met klem dat de Klant die de huurauto boeking verricht in het bezit moet zijn van een geldige credit card op naam van de hoofdbestuurder.

Ter plaatse zal altijd een waarborg gevraagd worden van minimaal de waarde van een volle tank brandstof, in sommige gevallen vermeerderd met het eigen risico per schadegebeurtenis. Voor sommige categorieën auto’s gelden aanvullende borgstellingen. De hoogte of wijze van de borgstelling zal in de reisbescheiden beschreven worden. Bij vrijwel alle partners is het verplicht om hiervoor een geldige credit card (meestal met pincode!) te overleggen. Het niet voldoen aan de borgstelling, het niet overleggen van een geldige huurvoucher of geldig betalingsmiddel –in vrijwel alle gevallen een geldige credit card met pincode- zal Dienstverlener en de verhuurder van al hun verplichtingen ontheffen. Iedere aanspraak op restitutie van de huursom door Dienstverlener zal hiermee komen te vervallen.

Als de Klant de hierboven uiteengezette regels niet naleeft stelt de Dienstverlener het voertuig niet ter beschikking, maar wordt wel de volledige prijs in rekening gebracht.

4.5.2. Toeslagen

Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht, bijvoorbeeld voor aftanken, extra bestuurderstoeslagen, een toeslag voor jonge bestuurders, voor ophalen buiten kantoortijden of het inleveren van de auto op een andere locatie. De Klant onderkent dat in geen geval Mondygo en/of Dienstverleners met inbegrip van Mondygo aansprakelijk zijn voor dergelijke extra kosten zoals hierboven beschreven of anderszins.

Brandstof is niet per definitie inbegrepen in het huurtarief. Voor het huren van voertuigen in bepaalde landen, bijvoorbeeld de Verenigde Staten van Amerika, berekenen sommige Dienstverleners automatisch de kosten voor het vullen van de brandstoftank wanneer het voertuig wordt geretourneerd. Bovendien rekenen bepaalde Dienstverleners een toeslag als winterbanden worden gebruikt.

Tenzij anders is overeengekomen moet de Klant het voertuig terugbrengen naar het filiaal waar de auto werd opgehaald. Als de Klant hier niet aan voldoet, brengen de Dienstverleners kosten voor een enkele reis huur in rekening.

Op verzoek zijn kinderstoeltjes en navigatiesystemen beschikbaar die ter plekke moeten worden afgerekend.

4.5.3. Minimum- en maximumleeftijd en rijbewijs

a) De minimumleeftijd ligt in de meeste gevallen tussen de 21 en 25 jaar. Voor bepaalde autocategorieën kan een hiervan afwijkende leeftijd van toepassing zijn. Soms kan de huurder de leeftijdsgrens door middel van een toeslag verlagen/verhogen.
b) Alle bestuurders dienen minimaal 1 jaar in het bezit te zijn van een geldig EU-rijbewijs; in sommige landen is een langere rijervaring verplicht (zie informatieblad van uw reisbescheiden). Bij afgifte van het voertuig moet altijd een geldig paspoort of ander wettelijk toegestaan identiteitsbewijs ter aanvulling van het rijbewijs overlegd worden.
c) In enkele landen kan vanaf een bepaalde leeftijd een gezondheidsverklaring gevraagd worden. Dit staat vermeld op uw informatieblad.

De Klant wordt eraan herinnerd dat sommige Dienstverleners niet toestaan dat het gehuurde voertuig wordt gebruikt buiten het land waarin het is gehuurd. Er wordt geen restitutie verleend voor dagen dat de huurauto niet wordt gebruikt.

4.5.4. Annulering

Indien de Klant zijn / haar reservering annuleert op de dag van het ophalen van het voertuig, bedragen de annuleringskosten van de Dienstverlener 100% van de prijs van de dienst.

Indien de Klant zijn / haar bestelling annuleert vóór de dag van het ophalen van het voertuig, worden de annuleringskosten bepaald door de Bijzondere Voorwaarden van de Dienstverlener. Naast de eventuele wijzigings- en annuleringskosten van de Dienstleverancier, zoals deze in diens boekingsvoorwaarden zijn opgenomen, is Mondygo gerechtigd tot het bij de Klant in rekening brengen van annuleringskosten.

4.6 Transfer diensten

De transferdiensten worden als bijboeking van een pakketreis of samengestelde reis aangeboden. Onder een tranfer dienst valt het vervoer van de luchthaven naar de accommodatie en van de accommodatie naar de luchthaven. Deze Diensten vallen onder de bijzondere voorwaarden van Your Airport Transfer. Deze voorwaarden kunt u vinden via Mondygo.nl/FAQ of op www.yourairporttransfer.nl.

4.6.1 Annulering

Annuleringen kunt u alleen via de klantenservice van de Dienstleverancier, waarbij de datum en het tijdstip van de annulering bepalend zijn voor het eventueel verschuldigd zijn van annuleringskosten.

Bij een annulering tot 24 uur voor de aanvangstijd van het vervoer (zoals vermeld op de E-voucher) zijn er geen annuleringskosten.
Indien de annulering plaatsvindt tussen 24 en 12 uur voor de aanvangstijd van het vervoer bedragen de annuleringskosten 50% van de overeengekomen prijs.
Indien de annulering plaatsvindt tussen 12 tot 6 uur voor de aanvangstijd van het vervoer bedragen de annuleringskosten 75% van de overeengekomen prijs.
Indien de annulering plaatsvindt binnen 6 uur voor de aanvangstijd van het vervoer, alsook bij een no-show door u, brengt de Dienstleverancier de volledige prijs in rekening en verleent deze geen restituties.

Naast de eventuele wijzigings- en annuleringskosten van de Dienstleverancier, zoals deze in diens boekingsvoorwaarden zijn opgenomen, is Mondygo gerechtigd tot het bij de Klant in rekening brengen van annuleringskosten.

Artikel 5. Boeken van een samengestelde reis

5.1. Juridische bevoegdheid van de klant

De Website helpt de Klant bij het vinden van reisproducten en bij het maken van de gewenste reserveringen en bemiddelt bij de daarmee gemoeide transacties met de Dienstverleners. De Klant dient ten minste 18 jaar oud te zijn, juridisch bevoegd te zijn om contractuele verbintenissen aan te gaan, gemachtigd te zijn of de vereiste toestemming te bezitten om te handelen voor of namens personen die onderdeel zijn van een boeking en deze Website te gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en de gebruiksvoorwaarden van de Website.

De Klant is financieel aansprakelijk voor zijn/haar activiteiten op deze Website. De Klant garandeert dat de op de Website ingevulde informatie over hem/haar en - indien van toepassing - zijn/haar medereizigers accuraat is.

Enig gebruik van de Website dat frauduleus is of in strijd is met de onderhavige Algemene Voorwaarden is reden om de Klant de door de Dienstverleners aangeboden Diensten of de andere functionaliteiten van de Website te weigeren.

5.2. Bevestigen van een boeking

De bevestiging van de boeking, die de essentiële elementen zoals de omschrijving van de bestelde Dienst(en) en de prijs omvat, wordt naar de Klant verzonden per e-mail. Indien de Klant binnen 24 uur na het plaatsen van de boeking geen bevestigings-e-mail heeft ontvangen dient hij/zij contact op te nemen met de afdeling klantenservice via [email protected]. Het is uitdrukkelijk overeengekomen dat de opgeslagen gegevens in de informatiesystemen van Mondygo en/of zijn Dienstverleners bewijs vormen voor wat betreft de boekingen van de Klant. Gegevens opgeslagen op computers of elektronische media vormen een geldig bewijs en zijn bijgevolg aanvaardbaar onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde bewijskracht als een fysiek schriftelijk document. De Klant heeft te allen tijde het recht om het tegendeel te bewijzen.

5.3. Tarieven met beperkingen

Tenzij de Klant anders heeft aangegeven wordt ervan uitgegaan dat de Klant de minst dure Diensten wenst. Dergelijke Diensten (bijvoorbeeld 'economy class') kunnen worden aangeboden zonder de mogelijkheid van wijziging of de annulering. In dergelijke gevallen kunnen de Diensten niet worden verricht op een andere manier of op een ander(e) tijdstip of plek dan is overeengekomen.

5.4. Wijzigen of annuleren na boeking

Mondygo hanteert verschillende wijzigings- en annuleringsvoorwaarden voor de op de Website aangeboden Diensten. Meer informatie vindt u in Artikel 3.2, Artikel 4.3.11., Artikel 4.4.6., Artikel 4.5.4. en Artikel 4.6.1..

5.5. Reisdocumenten

De reisdocumenten die worden verstrekt voor een via de Website bestelde Dienst worden geleverd op het door de Klant bij zijn/haar reservering verstrekte e-mailadres.

In het onwaarschijnlijke geval dat fysieke reisdocumenten vereist zijn worden die verzonden naar het door de Klant bij zijn/haar reservering opgegeven adres.

Indien de levering van reisdocumenten onmogelijk is wegens een fout gemaakt door de Klant bij het invullen van zijn/haar persoonlijke gegevens dan zijn de Dienstverlener noch Mondygo aansprakelijk.

5.4 Betaling aan diverse partijen

De Klant kan afhankelijk van de geboekte Diensten van meer dan één partij een bevestiging/rekening ontvangen, bijvoorbeeld van Mondygo maar ook van een Dienstverlener of andere dergelijke partij die op de creditcard of het bankafschrift van de Klant kan voorkomen. Het totale in rekening gebrachte bedrag zal echter niet meer bedragen dan de totale prijs van de geboekte Diensten.

5.5 Groepsboekingen

Het maximum aantal reizigers dat u kunt inboeken is afhankelijk van het type product.

Voor pakketreizen is het maximaal 8 personen inclusief kinderen en baby’s.
Voor lowcost luchtvaartmaatschappijen in combinatie met een vakantiehuis is het afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij en/of capaciteit van het verblijf.

Neem bij twijfel of vragen contact op met de Mondygo klantenservice op 088 - 28 48 652.

Artikel 6. Financiële voorwaarden en betaalprocedures

6.1. Lokale belastingen en betalingen

Tenzij anders bepaald in de Regels en Beperkingen worden de prijzen van de op de Website getoonde Diensten uitgedrukt in euro's, exclusief luchthavenbelasting en eventuele lokale belastingen door de autoriteiten in sommige landen.

Mondygo behoudt zich het recht voor om uw boeking te annuleren indien de volledige betaling niet tijdig is ontvangen.

De prijs van de op de Website of per telefoon bestelde Diensten dient te worden betaald hetzij aan (i) Mondygo dat een dergelijke betaling in ontvangst neemt namens de Dienstverleners, en/of (ii) direct aan de Dienstverleners. De betaling kan eventueel worden afgeschreven door meer dan één partij (zoals is te vinden op het bank- of creditcardafschrift van de Klant), maar het totale in rekening gebrachte bedrag mag niet meer bedragen dan de totale prijs van de Diensten.

6.2. Betalingsprocedure

Klanten kunnen door middel van het geven van een betaalopdracht via "internetbankieren" het aan Mondygo verschuldigde bedrag voldoen. Indien de Klant kiest voor internetbankieren, wordt de betaalopdracht uitgevoerd door betaaldienstverlener Ogone. Indien de betaalopdracht aan de betaaldienstverlener door de Klant is geauthentiseerd, kan deze betaalopdracht niet meer herroepen worden. Mondygo is niet aansprakelijk voor een onjuiste uitvoering van de betaalopdracht.

Artikel 7. Klantenservice en klachtenafhandeling

7.1. Klachten over de uitvoering van uw pakketreis

Op pakketreizen is de klachtenprocedure van de ANVR voorwaarden, zoals omschreven in artikel 19.1 t/m 19.5 en artikel 20.1 t/m 20.4, van toepassing.

7.2. Klachten over de uitvoering van uw samengestelde reis

Klachten dienen per e-mail worden verzonden aan Mondygo, die ze namens de Dienstverleners ontvangt. Klachten over verlies, schade of diefstal van bagage, kleding of persoonlijke bezittingen die tijdens het verblijf niet onder beheer van de Klant waren moeten worden gericht aan de luchtvaartmaatschappij of accommodatie.

Klachten worden alleen in behandeling genomen als de in de klacht genoemde moeilijkheden aan Mondygo of aan desbetreffende Dienstleverancier tijdens het verloop van de reis zijn gemeld, zodat maatregelen kunnen worden getroffen om het probleem te verhelpen, dan wel de door de Klant geleden schade te beperken.

7.3. Klachten over de dienstverlening van Mondygo

Wanneer u een klacht heeft over de afhandeling van uw boeking of de dienstverlening van Mondygo.nl, dan kunt u uw klacht tot uiterlijk één maand na terugkomst van uw vakantie per e-mail aan ons doorgeven. Het e-mailadres is [email protected]. Klachten kunnen alleen schriftelijk worden doorgegeven.

Artikel 8. Aansprakelijkheid Mondygo Travel Service b.v.

Mondygo Travel Service b.v. neemt bij de uitoefening van haar werkzaamheden als reisagent/bemiddelaar de zorgplicht van een goede opdrachtnemer in acht.

Mondygo Travel Service b.v. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken Dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze Dienstverlener(s) verstrekte informatie (al dan niet via de Website van Mondygo Travel Service b.v.).

Mondygo Travel Service b.v. aanvaardt evenmin aansprakelijkheid indien de Dienst niet kan worden uitgevoerd wegens overmacht. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet beperkt tot, verstaan een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting ten gevolge van onvoorziene omstandigheden die ondanks alle in redelijkheid te nemen voorzorgsmaatregelen niet voorkomen kunnen worden. Meer in het bijzonder wordt onder overmacht begrepen vertragingen veroorzaakt door technische mankementen aan het vervoermiddel, weersomstandigheden, drukte in het verkeer, stakingen, molest, oproer, terrorismedreiging, blokkades, het missen van aansluitingen, overboekingen, financieel onvermogen van de desbetreffende Dienstverlener(s), wijzigingen in de reis aangebracht door de Dienstverlener of annulering door de Dienstverlener.

Mondygo Travel Service b.v. draagt geen verantwoordelijkheid voor foto's, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers voor zover onder verantwoordelijkheid van, maar niet beperkt tot Dienstverlener(s).

Voor zover Mondygo Travel Service b.v. zelf toerekenbaar tekort schiet en de Klant daardoor (in)direct schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid van Mondygo Travel Service b.v. beperkt tot maximaal de door Mondygo Travel Service b.v. gefactureerde Diensten.

De aansprakelijkheid voor schade waartegen de Klant is verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het afsluiten van een reis- en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering), alsmede aansprakelijkheid voor schade die de Klant lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen) wordt uitgesloten.

Mondygo Travel Service b.v. is niet aansprakelijk voor eventuele toezeggingen van haar personeel en/of derden (waaronder ook begrepen de desbetreffende Dienstverlener(s)), waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze Algemene Voorwaarden of in de toepasselijke voorwaarden van de betreffende Dienstverlener(s) vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen schriftelijk, hetzij per gewone post hetzij per emailadres, zijn bevestigd.

Mondygo Travel Service b.v. is niet aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade, waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen gevolgschade door het niet of niet tijdig ontvangen van informatie over eventuele wijzigingen in uw vluchttijden, vluchtnummer en/of vluchtroute, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, dan wel voor de schade die de Klant lijdt.

Mondygo Travel Service b.v. heeft geen controle over de toewijzing van stoelen door de luchtvaartmaatschappij. Indien de Klant een specifieke plaats wenst, raadt Mondygo Travel Service b.v. de Klant aan zo vroeg mogelijk in te checken bij de betreffende luchtvaartmaatschappij. Mondygo Travel Service b.v. kan niet garanderen dat aan de wens van de Klant wordt voldaan.

Artikel 9. Disclaimer

Door gebruik te maken van deze Website aanvaardt de Klant dat Mondygo niet aansprakelijk is voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van de Website, enige vertraging of het onvermogen de Website te gebruiken, of het gebruik door de Klant van links van de Website. De uitsluitingen en beperkingen vervat in deze clausule gelden alleen in de mate zoals toegestaan door de wet.

Artikel 10. Toepasselijk Recht

Deze Algemene Voorwaarden worden gereguleerd door de wetten van Nederland. De Klant gaat ermee akkoord dat de rechtbanken van Maastricht bevoegd zijn alle eventuele geschillen te horen en te bepalen die voortvloeien uit de interpretatie en/of wetsbepalingen die hieruit voortvloeien.

Artikel 11. Slotbepalingen

Als Mondygo op enig moment niet één van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden inroept, dient dit niet te worden geïnterpreteerd als afstand doen van het recht een van deze bepalingen op een later tijdstip alsnog in te roepen.

In het geval dat een van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard, zal de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, zonder de geldigheid van de andere bepalingen aan te tasten.

Elke omstandigheid van overmacht, inclusief de onderbreking van communicatiemiddelen of een staking door vervoerders of luchtverkeersleiders, leidt tot opschorting van verplichtingen in deze Algemene Voorwaarden die worden aangetast door de omstandigheid van overmacht en vrijwaart de partij die de door overmacht aangetaste verplichting moest naleven.

Haarlem, 1 maart 2015